25. října  2015 v 09:00  rubrika: Bohoslužby

Bohoslužba Evangelické církve a.v. z chrámu sv.Michala v Praze

Kostel sv. Michala v Jirchářích v Praze - Foto: Jana Šustová

Kostel sv. Michala v Jirchářích v PrazeFoto: Jana Šustová

Bohoslužba Evangelické církve a.v. v ČR z chrámu sv. Michala v Praze. Liturgii slouží a káže Marián Čop, superintendent Evangelické církve a.v. v ČR.

Evangelická církev augsburského vyznání v ČR (ECAV v ČR) je mezi církvemi registrovanými na území České republiky církví relativně mladou. Vznikla po rozpadu Česko-slovenské federace roku 1993 transformací Slovenského evangelického sboru augsburského vyznání v Praze, jediného sboru Slovenské evangelické církve a.v. v bývalé Česko-slovenské federaci na území České republiky.  

Sbory ECAV v ČR navazují na tradici slovenských, českých a německých luterských sborů. Jejich hlavním posláním je šířit evangelium Ježíše Krista, vyznávat a upevňovat víru v Trojjediného Boha, svědčit o něm a vštěpovat víru do vědomí všech lidí, zvláště mladé generace. Dále touží sloužit svým členům, hlavně službami Božími, tedy přisluhováním Slovem a svátostmi; náboženskou výchovou, poskytováním duchovní a pastorální péče, vedením ke vzájemné úctě, podpoře, toleranci a k příkladnému křesťanskému i občanskému životu. Ve spolupráci s jinými křesťanskými církvemi a společenstvími pak i přispívat k rozšiřování a upevňování křesťanství, se všemi lidmi dobré vůle se snažit ve smyslu evangelia o uplatnění lásky, nastolení spravedlnosti a pokoje ve společenském životě. 

 

Bohoslužba Evangelické církve a.v. z chrámu sv. Michala v Praze. Slouží superintendent Marián Čop

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Pořad: Bohoslužba  |  Stanice: ČRo Vltava
Čas vysílání: neděle 9:00  |  Délka pořadu: 60 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas