9. prosince  2012 v 07:05  rubrika: Křesťanská vlna

Druhý příchod Krista

Kristus Pantokrator. Kupole chrámu kláštera Polovragi v Rumunsku - Foto: Jana Šustová

Kristus Pantokrator. Kupole chrámu kláštera Polovragi v RumunskuFoto: Jana Šustová

Biblický text: Lukášovo evangelium 21,25-36;
Host pořadu: Ján Šípka, farář ECAV

„Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.  

A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“  

Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.  

Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.  

Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.  

Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“ 

 

Druhý příchod Krista. Biblický text: Lukášovo evangelium 21,25-36. Hostem Petra Vaďury je Ján Šípka, farář ECAV.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura
Pořad: Na křesťanské vlně Plzně  |  Stanice: Plzeň
Čas vysílání: neděle 18:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas