19. srpna  2012 v 07:04  rubrika: Křesťanská vlna

Hospodinova ruka stačí na záchranu

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení (Izajáš 59,1) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení (Izajáš 59,1)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Izajáš 40. část;
Biblický text: Izajáš 59. kapitola;
Host pořadu: Ivana Gabriela Vlková

V pořadu se budeme zamýšlet nad 59. kapitolou prorocké knihy Izajáš. Hospodin přivádí svůj lid k poznání sebe samého. Odhaluje marnost konání těch, kdo na něj nespoléhají a kteří zavedli Boží lid na scestí marnosti a exilu.  

Hospodinův lid zde ústy prorokovými vyznává své nevěrnosti a hříchy. Dostává se mu ujištění, že ačkoli Bůh odplatí svévolníkům, k Sijónu přijde vykupitel, který se ujme těch, kdo se od nevěrností odvrátili. Kapitola končí
zaslíbením nové smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. 

 

Hospodinova ruka stačí na záchranu. Biblický text: Izajáš 59. kapitola. Hostem Petra Vaďury je děkanka CMTF UP v Olomouci Ivana Gabriela Vlková.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura
Pořad: Na křesťanské vlně Plzně  |  Stanice: Plzeň
Čas vysílání: neděle 18:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas