16. prosince  2012 v 07:05  rubrika: Křesťanská vlna

Jan Křtitel – posel připravující cestu Páně

Zatčení Jana Křtitele. Autor: Maestro de Miraflores, 1490 - 1500 - Foto: Museo Nacional del Prado

Zatčení Jana Křtitele. Autor: Maestro de Miraflores, 1490 - 1500Foto: Museo Nacional del Prado

Biblický text: Matoušovo evangelium 11,2-15;
Host pořadu: Ján Šípka, farář Evangelické církve a. v. v Plzni;
Třetí starocírkevní adventních perikopa

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“  

Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“  

Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka.  

To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘ Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.  

Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. Neboť všichni proroci i Zákon prorokovali až po Jana. A chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Kdo má uši, slyš. 

 

Už po třetí nás uvede farář Evangelické církve a.v. v Plzni Ján Šípka do starocírkevních adventních perikop. Tentokrát to bude text z Matoušova evangelia 11,2-15. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura
Pořad: Na křesťanské vlně Plzně  |  Stanice: Plzeň
Čas vysílání: neděle 18:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas