2. prosince  2012 v 07:04  rubrika: Křesťanská vlna

Ježíšův vjezd do Jeruzaléma

Vjezd do Jeruzaléma. Autor ikony: Martin Damian - Foto: Ikonopisecká dílna Martina Damiana

Vjezd do Jeruzaléma. Autor ikony: Martin DamianFoto: Ikonopisecká dílna Martina Damiana

Biblický text: Matoušovo evangelium 21,1-9
Host pořadu: Ján Šípka, farář ECAV

Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim:  

„Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle.“  

To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:  

‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘  

Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu.  

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: „Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech!“ 

 

S farářem Jánem Šípkou se o první adventní neděli zamýšlíme nad textem z Matoušova evangelia 21,1-9. Připravil Petr Vaďura.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura
Pořad: Na křesťanské vlně Plzně  |  Stanice: Plzeň
Čas vysílání: neděle 18:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas