1. dubna  2012 v 07:05  rubrika: Křesťanská vlna

O Hospodinově lásce

Cožpak může zapomenou žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? (Iz 49,15) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Cožpak může zapomenou žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? (Iz 49,15)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

V další části rozhlasového výkladu knihy Izajáš probíráme s děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ivanou Gabrielou Vlkovou text Iz 49,14 – 50,3.

Hospodin zde utěšuje svůj lid, který se domnívá, že na něj jeho Bůh zapomněl. Přirovnává svou lásku k lásce matky k dítěti. Současně slibuje, že zajatý lid bude vysvobozen a jeho utiskovatelé budou potrestáni. 

Připomíná však také lidu, že to byly jeho nevěrnosti, které jej do tíživé situace přivedly. 

 

V rozhlasovém výkladu knihy Izajáš probírá Petr Vaďura s děkankou CMTF UP v Olomouci Ivanou Gabrielou Vlkovou text Iz 49,14 – 50,3. Hospodin zde utěšuje svůj lid, který se domnívá, že na něj jeho Bůh zapomněl. Přirovnává svou lásku k lásce matky k dítěti.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura
Pořad: Na křesťanské vlně Plzně  |  Stanice: Plzeň
Čas vysílání: neděle 18:04  |  Délka pořadu: 56 minut  
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas