4. října  2014 v 09:05  rubrika: Křesťanský týdeník

Mimořádná synoda katolických biskupů o rodině

Vatikán - Foto: Jana Šustová

VatikánFoto: Jana Šustová

Až do 19. října budou jednat biskupové z celého světa na mimořádné synodě o rodině. Papež František ji svolal proto, že tématu rodiny přikládá velký význam a vnímá je jako naléhavé téma naší doby. Ústředním bodem jednání bude krize rodiny, která se projevuje na mnoha různých úrovních. Delegátem za Českou republiku je olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner.

Biskupská synoda má nesnadný úkol: nalézt způsoby, jak přibližovat smysluplnost rodiny a to příhodnějším jazykem, srozumitelným pro současníky. Agentury v této souvislosti citují zvláštního sekretáře synody, arcibiskupa Bruna Forteho. Ten řekl, že se nejedná o nějaký konkrétní problém, ale o celkové neuznání hodnot, na nichž stojí křesťanské poselství. A to navzdory tomu, že touha po autentických vztazích mezi lidmi stále trvá.  

V podobném duchu mluví i český delegát na synodě, olomoucký arcibiskup Jan Graubner.  

Jan Graubner: „Rodina ve světě je dnes ohrožená – to je vidět. Má to dopady na společnost, nejenom na církve. A především krize rodin má dopady na další generaci. Já myslím, že my jsme si jako dospělí příliš zvykli chovat se příliš samostatně a nebrat ohled na děti. Máme sice mezinárodní dokumenty o právech dětí, ale málokdo se ptá, co říkají děti na to, co rozhodují velcí. Například kdo uznává opravdu právo dítěte třeba na spořádanou rodinu, na věrnou lásku manželů, na právo na tátu a mámu... Mnoho lidí si dnes představuje, že nemusí rodinu vůbec zakládat, že si prostě paní pořídí dítě, a že to dítě obere o tátu – to se nebere nijak vážně... Tak já myslím jenom, že všecky tyto věci, a bylo by jich daleko víc, jsou vážným problémem pro budoucí generace. A proto je potřebné se tím dneska zabývat.“  

Arcibiskup Graubner sice říká, že na synodě nikdo nikoho nepřekřikuje a každý delegát má přesně vymezené podmínky k diskusnímu vystoupení, ale i tak lze tušit, že lehká konverzace to rozhodně nebude. Pokud se biskupové dostanou i k tématům, jako je výchova, předávání víry v rodině, rozvedení a znovu sezdaní, svobodné matky, nevěřící, kteří žádají o sňatek, lidé s odlišnou sexuální orientací – tak je jasné, že to nemůže být splavná diskuse.  

Rodina, to nejsou jen rodiče a děti, ale také všechny možné vazby a vztahy, které tato malá pradávná jednotka má: mezigenerační, vztah k práci, vztahy související se sociální a zdravotní sférou, závislosti v rodině, chudoba, a tak bychom mohli pokračovat třeba až do večera. Pokud toto všechno mimořádná synoda chce projednat a učinit do těchto oblastí nějaký poctivý vhled, bude to úkol velmi náročný a pak je srozumitelné, proč generální shromáždění potrvá až do 19. října.  

Sejdou se tu duchovní s různými názory a zkušenostmi od svých věřících z různých koutů planety a budou probírat věci, které zná v té či oné míře každý, neboť každý žije v rodině, i ten největší osamělec má nějaké rodinné vazby. Z toho důvodu by této mimořádné synodě o rodině mohli věnovat pozornost všichni – i nevěřící. Neboť člověk nikdy neví, odkud může přijít inspirace...  

A neméně zajímavé bude sledovat, jak s podněty vzešlými ze synody bude pracovat papež František, tato ikona dnešní doby, jíž se zájmem naslouchá celý svět. 

Autor:  Eva Hůlková  (ehů)

Nové články v rubrice

 • 27. prosince  2014 v 09:05     Audio  rubrika: Křesťanský týdeník

  Ženy v Ježíšově rodokmenu: Šalamounova matka Batšeba

  Dnes uslyšíte naposledy o ženách z Ježíšova rodokmenu. Na řadě je krásná Batšeba, ale není to moc hezké vyprávění. Byla matkou moudrého biblického krále Šalamouna, který se vyznačoval moudrost. Ale její osudy nebyly...

   
 • 27. prosince  2014 v 09:05     Audio  rubrika: Křesťanský týdeník

  Taizé v Praze

  Praha na přelomu roku podpoří evropský ekumenismus v poměrech dnešní Evropy - tedy po ukrajinské krizi, nejen smíření duchovní a lidské, ale i politické a vojenské. Bratři z francouzské ekumenické komunity Taizé totiž...

   
 • 27. prosince  2014 v 09:05     Audio  rubrika: Křesťanský týdeník

  Slovenským špecifikom sú ľudové betlehemy

  V kostoloch i na námestiach po celom Slovensku sú v týchto dňoch vystavené nádherné vyobrazenia Ježišovho narodenia, ktoré si užijú malí aj veľkí. Zatiaľ čo niektoré zaujmú svojou skromnosťou či veľkosťou, rezbárskym...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas