22. srpna  2009  rubrika: Významní papežové 20. století

Pius X.

Papež Pius X.

Papež Pius X.

Mezi papeži dvacátého století zaujímá zvláštní místo Pius X. V průběhu jeho pontifikátu se církev definitivně oddělila od moderní společnosti a uzavřela se do náboženského ghetta.

Ne každý papež se stane světcem. Pius X. se jím stal. A jinak se zapsal do dějin jako bojovník proti modernismu. Římským biskupem byl v letech 1903 až 1914. Prý byl neobyčejně laskavý a dobrosrdečný, na druhou stranu se ale ke svým protivníkům choval neústupně a přísně. A především, instinktivně nedůvěřoval pokrokovým trendům - už zvolením jména Pius se hlásil k papežům 19. století, kteří bojovali proti liberálním a novátorským trendům ve společnosti. Tím však církev strhával do izolace. 

Papež Pius X.

Papež Pius X.

V době jeho pontifikátu se řada teologů zamýšlela nad tím, jak smířit katolicismus s moderní vědou a kulturou. Mnozí katoličtí učenci se hlásili k vývojové teorii, kritizovali Bibli a snažili se nově vyložit církevní doktríny. Papež proti nim vytáhl v roce 1907 dekretem Lamentabili, ve kterém odsuzoval 65 exegetických a dogmatických omylů. Od roku 1910 museli pak všichni katoličtí bohoslovci skládat tzv. antimodernistickou přísahu, jež byla zrušena až v roce 1967. Dle kritiků se v té době katolická církev hemžila donašeči, špehy a byla plná intrik. Jenomže: navzdory tomu, že papež odmítal historicko kritický přístup k Bibli, založil v roce 1909 Ústav pro její vědecké zkoumání. 

Pius X. byl velkým reformátorem církevní hudby - znovu zaváděl gregoriánský chorál a striktně odmítal moderní duchovní hudbu. Trochu paradoxně působí proto oratorium Tutto in Lui od Omara Francescata z roku 2005. Jeho námětem je totiž život tohoto papeže. 

Pius X. Působil ve složité době před první světovou válkou. Nebyl dobrým diplomatem. Když došlo ve Francii k důsledné odluce církve a státu, Vatikán se bránil až do té míry, že s ním Francie přerušila diplomatické styky. K podobným odlukám došlo pak ve Španělsku a Portugalsku. Papež si znepřátelil i Němce, když v encyklice Editae saepe označil Luthera a další reformátory za "nepřátele kříže Kristova, lidi přízemního smýšlení, jejichž bohem je břicho."  

Po vyhlášení rakouského ultimata Srbsku 23. července 1914 projevil Pius X. ochotu vystupovat v roli prostředníka. Když pak Rakousko vyhlásilo Srbsku válku a jeho vyslanec papeže žádal, aby požehnal rakouským zbraním, dostalo se mu prý příkré odpovědi: "Nežehnám zbraním, nýbrž míru." Válce ale Pius X. zabránit nedokázal a zemřel na jejím prahu 20. srpna 1914. Čtyřicet let nato byl svatořečen. 

 

Významní papežové 20. století: Pius X.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

 • 17. října  2009 v 09:05     Audio  rubrika: Významní papežové 20. století

  Jan Pavel I.

  Dostáváme se k poslednímu dílu našeho seriálu o papežích 20. století. Zakončíme ho člověkem, jehož pontifikát trval pouhých 33 dní. Byl označován jako "papež jednoho měsíce" a jeho jméno pak symbolicky převzal nástupce...

   
 • 10. října  2009 v 09:05     Audio  rubrika: Významní papežové 20. století

  Pavel VI.

  Po nečekané smrti jednoho z největších papežů Jana XXIII. nastoupil na jeho místo v roce 1963 Pavel VI. Měl před sebou těžký úkol - přiblížit církev moderní době. Nakolik se mu to podařilo? A jaký vlastně byl tento...

   
 • 3. října  2009 v 09:05     Audio  rubrika: Významní papežové 20. století

  Benedikt XV.

  V našem seriálu s portréty papežů 20. století dnes bude řeč o muži, který si po zvolení vybral stejné jméno, jako současný papež - tedy o Benediktu XV. Jeho období začalo v těžké době světového konfliktu, jaký do té...

   

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas