rubrika: Pravoslaví

Dějové ikony

Ikony Paschy na analoji (chrám sv. Václava v Litoměřicích) - Foto: Jana Šustová

Ikony Paschy na analoji (chrám sv. Václava v Litoměřicích)Foto: Jana Šustová

Ačkoli si pod pojmem ikona nejspíše představíme zobrazení Spasitele, Bohorodičky či světce, neméně obvyklé je i zachycení nějaké významné události z dějin spásy. Takové ikony se nazývají "dějové" či také "syžetové" a můžeme se na nich setkat se výjevy velmi širokého spektra.

Může se jednat o motivy starozákonní - počínaje stvořením světa (Hospodin je pochopitelně zobrazen symbolicky jako anděl) a konče scénami ze života proroků - motivy novozákonní (evangelní události i podobenství) a konečně motivy z křesťanských dějin (historicko-náboženské události, výjevy ze života svatých apod.). I v tomto případě není ikona ilustrací té či oné události, nýbrž nám symbolicky zprostředkovává duchovní smysl daného děje. Zároveň nám v obrazové podobě představuje závažné prvky, které jsou k jeho pochopení klíčové. 

Svátkové ikony

Ikona Paschy (Velikonoc)  


Domů na Pravoslavné ikony 

Autor:  Hanuš Nykl
 

Nové články v rubrice

  • Pravoslaví

    <h1>Pravoslavná církev</h1>

     
  • Pravoslavné ikony

    Ikona je nedílnou součástí obřadů pravoslavné církve a dalších společenství užívajících byzantský ritus. Díky své kráse a duchovnímu poselství má také pevné místo v celé křesťanské kultuře a je považována za jeden ze...

     

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas