rubrika: Pravoslaví

Ikona Setkání Páně

Setkání Páně

Setkání Páně

Ikona připomíná událost popsanou v Lukášově evangeliu (2,21-38), kdy byl nedávno narozený Ježíš podle Mojžíšova zákona přinesen do chrámu, aby byl jako prvorozený syn zasvěcen Hospodinu. Proto bývá svátek také nazýván Obětování Páně (na křesťanském západě se též užívají názvy Očištění panny Marie, Uvedení Páně či Hromnice). Ježíš se při návštěvě chrámu setkává se svatým starcem Simeonem a prorokyní Annou, kteří v něm poznávají Mesiáše. 

Kompozice ikony klade důraz na komornost výjevu, kterou tvoří pouze pět postav. V levé části zobrazení se nachází sv. Josef se dvěma holoubátky v ruce, jež jsou určena k očistné oběti za rodičku, a Bohorodička v tradičním oděvu s pokrývkou hlavy. V pravé části výjevu vidíme Simeona v asketickém oděvu, jak na rukou drží Spasitele. Sám Kristus bývá otočen tváří k Simeonovi, může také žehnat. Za Simeonem stojí a žehná prokyně Anna. 

Pozadí výjevu je tvořeno fantazijní architekturou symbolizující jeruzalémský chrám. Středovou část kompozice mezi levou a pravou skupinou postav většinou zaujímá vnitřní zařízení chrámu laděné do červené barvy, či přímo obětní stůl, odkazující na oběť, kvůli které svatá rodina do chrámu přišla. Tato oběť dostává širší rozměr s ohledem na budoucí Kristovu smrt na kříži; z tohoto důvodu bývá někdy do středové části výjevu umístěn kříž. Kompozice, a zvláště její ústřední motiv, Simeon držící na rukou Krista, je dobře známa i v západní ikonografii. 


Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony 

Autor:  Hanuš Nykl
 

Nové články v rubrice

  • Pravoslaví

    <h1>Pravoslavná církev</h1>

     
  • Pravoslavné ikony

    Ikona je nedílnou součástí obřadů pravoslavné církve a dalších společenství užívajících byzantský ritus. Díky své kráse a duchovnímu poselství má také pevné místo v celé křesťanské kultuře a je považována za jeden ze...

     

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas