rubrika: Pravoslaví

Ikona Uvedení Bohorodičky do chrámu

Uvedení Bohorodičky do chrámu

Uvedení Bohorodičky do chrámu

Ikona je založen na apokryfním příběhu o vstupu Bohorodičky do jeruzalémského chrámu. Tam byla podle církevní tradice uvítána samotným veleknězem a uvedena jím do svatyně svatých, v níž se nacházela truhla úmluvy a kam byl kromě velekněze ostatním vstup zakázán. 

Vyobrazený děj je v předním plánu kompozice rozdělen do tří částí. Na levé straně je zpravidla umístěna skupina postav provázejících Bohorodičku na cestě do chrámu - jsou mezi nimi její rodiče sv. Jáchym a sv. Anna a panny (někdy se zapálenými svícemi). Uprostřed se nachází Bohorodička zobrazená v tradičním oděvu a jako dospělá, byť velmi malé postavy, protože se událost vztahuje k době jejího dětství. Na pravé straně pak je ztvárněn velekněz jeruzalémského chrámu, oblečený do slavnostních rouch. Výjev může být i zrcadlově obrácený. 

Bohatá fantazijní architektura na pozadí není jen pouhou dekorací, jsou zde symblolicky zobrazeny jednotlivé části jezuzalémského chrámu. Na straně, kde je zobrazen velekněz, nacházíme Bohorodičku, jak přebívá ve svatyni svatých s andělem, který jí žehná. 


Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony 

Autor:  Hanuš Nykl
 

Nové články v rubrice

  • Pravoslaví

    <h1>Pravoslavná církev</h1>

     
  • Pravoslavné ikony

    Ikona je nedílnou součástí obřadů pravoslavné církve a dalších společenství užívajících byzantský ritus. Díky své kráse a duchovnímu poselství má také pevné místo v celé křesťanské kultuře a je považována za jeden ze...

     

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas