rubrika: Pravoslaví

Ikona Vjezdu Páně do Jeruzaléma

Vjezd Páně do Jeruzaléma

Vjezd Páně do Jeruzaléma

Svátek slavený na Květnou neděli připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma, kde byl za několik dní odsouzen na smrt a ukřižován. Ikona má kompozici výrazně rozdělenou do tří plánů. V levé části vidíme Kristovy učedníky, kteří jakoby se loučili se svým Mistrem. Ústřední část ikony zachycuje Krista v královském rouchu jedoucího na bílém oslátku a ohlížejícího se zpět ke svým účedníkům. V levé části kompozice jsou obyvatelé Jeruzaléma, oděni jako k modlitbě a vítající Krista palmovými ratolestmi. Výjev doplňují postavy dětí rozprostírající po cestě pláště a odřezávajících ze stromu ratolesti. 

Významnou roli pro pochopení ikony hraje také pozadí výjevu. V levé části za učedníky se nacházejí skály - symbol pouště, ale také askeze a duchovního života. V pravé části za obyvateli Jeruzeléma vidíme skvostné město připomínající chrám. Za ústřední postavou Krista nacházíme strom jako symbol života. Ikona nám tak připomíná nejen slavnostní uvítání Spasitele při vjezdu do Jeruzaléma, ale také také dar věčného života, který v jeho osobě přichází do světa (tradičně symbolizovaného městem). Kristův pohled zpět i vážné tváře apoštolů pak odkazují na budoucí události, kdy ti, kteří jej právě vítají zpěvem "hosanna", budou za několik dní volat "ukřižuj ho!". 


Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony 

Autor:  Hanuš Nykl
 

Nové články v rubrice

  • Pravoslaví

    <h1>Pravoslavná církev</h1>

     
  • Pravoslavné ikony

    Ikona je nedílnou součástí obřadů pravoslavné církve a dalších společenství užívajících byzantský ritus. Díky své kráse a duchovnímu poselství má také pevné místo v celé křesťanské kultuře a je považována za jeden ze...

     

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas