rubrika: Pravoslaví

Ikona Zvěstování Bohorodičky

Zvěstování Bohorodičky

Zvěstování Bohorodičky

Kompozice je dobře známá i v západním náboženském umění a její novozákonní předloha je popsána v Lukášově evangeliu (1,26-38). 

V levé části vyobrazení zpravidla nacházíme archanděla Gabriela, držícího v levé ruce žezlo jako odznak moci, jež mu byla dána od Boha, a druhou rukou žehnajícího Bohorodičce. Dynamika děje bývá podtržena rozkročeným postojem anděla i výraznými křivkami jeho křídel. 

Bohorodička je zobrazena se skloněnou hlavou a rukama vyjadřujícími pokoru a přijetí nebeského poselství. Za Bohorodičkou se nachází trůn, na němž v některých variantách tématu sedí a který symbolizuje jak její budoucí velikost, tak královský majestát, jenž se má jejím prostřednictvím narodit. 

Pozadí za oběma figurami bývá bohatě ztvárněno pomocí architektury, středová část je naopak ponechána volnější. V horní středové části ikony je vyobrazen žehnající Hospodin či půlkruhovitý výběžek symbolizující nebe, od nějž sestupuje paprsek s holubicí jako symbolem Ducha svatého, z něhož Bohorodička počala. 

Na prsou Bohorodičky se v některých variantách ikony můžeme setkat s medailónem, v němž je zobrazen Kristus Emmanuel. Tento ikonografický typ může být pojat jako celistvá ikona i jako diptich, v němž jsou obě ústřední postavy zobrazeny odděleně. V této podobě se Zvěstování objevuje například na královských dveřích ikonostasu. 


Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony 

Autor:  Hanuš Nykl
 

Nové články v rubrice

  • Pravoslaví

    <h1>Pravoslavná církev</h1>

     
  • Pravoslavné ikony

    Ikona je nedílnou součástí obřadů pravoslavné církve a dalších společenství užívajících byzantský ritus. Díky své kráse a duchovnímu poselství má také pevné místo v celé křesťanské kultuře a je považována za jeden ze...

     

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas