rubrika: Pravoslaví

Pravoslavné ikony

V chrámu kláštera Dintr-un Lemn (Rumunsko) - Foto: Jana Šustová

V chrámu kláštera Dintr-un Lemn (Rumunsko)Foto: Jana Šustová

Ikona je nedílnou součástí obřadů pravoslavné církve a dalších společenství užívajících byzantský ritus. Díky své kráse a duchovnímu poselství má také pevné místo v celé křesťanské kultuře a je považována za jeden ze základních kamenů duchovního dědictví lidstva.

Ve svém původním kontextu však ikona není jen výzdobou chrámů a domovů věřících, ale tvoří neodmyslitelnou součást bohoslužby i každodenního života. Její skutečný význam se neomezuje na zkrášlení architektury či interiéru, ani na ilustraci příběhů křesťanské tradice, ačkoli i tuto funkci bezpochyby plní. Je integrální součástí jak samotného náboženského kultu, tak každodenní modlitby. Pro pochopení jejího významu však nestačí pouhý estetický vjem, ale je potřeba znát alespoň základní fakta o její historii, teologickém zakotvení, struktuře i výtvarném jazyce. Tím spíše, že většinou svých prvků nedílně souvisí i se západním náboženským uměním. 

Obecná část

O původu ikon

Co je ikona

Výtvarný jazyk ikony

Funkce ikony v chrámu a domácnosti

Ikonostas 

Ikonografické typy

Dějové ikony 

Autor:  Hanuš Nykl
 

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas