8. ledna  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Křest Páně

Biblický text: Markovo evangelium 1,1-11
Host pořadu: Profesor Petr Pokorný, který přednáší Nový zákon na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. 

Je psáno u proroka Izaiáše: `Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!´ 

To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: "Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů." Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. 

Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: "Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“ 

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." 

 

Křest Páně. Biblický text: Markovo evangelium 1,1-11. Host Petra Vaďury je profesor Petr Pokorný, který přednáší Nový zákon na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas