22. ledna  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Povolání apoštolů

Povolání apoštolů - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Povolání apoštolůFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Markovo evangelium 1,14-20
Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium. „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana; ti byli na lodi a spravovali sítě. Hned je povolal. A zanechali na lodi svého otce Zebedea s pomocníky a šli za ním. 

 

Povolání apoštolů. Biblický text: Markovo evangelium 1,14-20. Hostem Petra Vaďury je Jáchym Gondáš.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas