12. února  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení (Dt 30,19) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení (Dt 30,19)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Deuteronomium 30,15-20 (Ekumenický lekcionář)
Host pořadu: Docent Jiří Beneš, vedoucí katedry biblických studií na Husitské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. 

Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil. 

Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá. 

 

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Biblický text: Deuteronomium 30,15-20. Hostem Petra Vaďury je vedoucí katedry biblických studií na Husitské fakultě Univerzity Karlovy v Praze docent Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas