26. února  2012 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

O smyslu půstu a o pokušení

Ďábel ukazuje Ježíšovi všechna království světa - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Ďábel ukazuje Ježíšovi všechna království světaFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Matouš 4,1-11
Host pořadu: Docent Jiří Mrázek, vedoucí katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“ 

Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: „Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen‘!“ Ježíš mu pravil: „Je také psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ 

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. 

 

O smyslu půstu a o pokušení. Biblický text: Matouš 4,1-11. Hostem Petra Vaďury je docent Jiří Mrázek, vedoucí katedry Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas