9. června  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Chval, duše má, Hospodina

Učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří (Ž 146,6) - Foto: Jana Šustová

Učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k nim patří (Ž 146,6)Foto: Jana Šustová

Biblický text: Žalm 146 (Kralická Bible);
Host pořadu: Ladislav Heryán, biblista a salesián, který učí na Vyšší odborné škole teologické a sociální Jabok

Halelujah. Chval, duše má, Hospodina.
Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému, dokud mne stává. 

Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození.
Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.  

Blahoslavený ten, jehož spomocník jest Bůh silný Jákobův, jehož naděje jest v Hospodinu Bohu jeho,
Kterýž učinil nebe, zemi, moře, i vše, což v nich jest, kterýž ostříhá pravdy až na věky,
Kterýž činí soud utištěným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně.  

Hospodin otvírá oči slepých, Hospodin pozdvihuje snížených, Hospodin miluje spravedlivé.
Hospodin ostříhá příchozích, sirotku a vdově pomáhá, ale cestu bezbožných podvrací.  

Kralovati bude Hospodin na věky, Bůh tvůj, ó Sione, od národu až do pronárodu. Halelujah. 

 

Chval, duše má, Hospodina. Biblický text: Žalm 146. Hostem Petra Vaďury je Ladislav Heryán, biblista a salesián, který učí na Vyšší odborné škole teologické a sociální Jabok.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas