15. září  2013 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

O bohatém mladíkovi a o majetku

Snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království (Mt 19,24) - Foto: Břetislav Tureček

Snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království (Mt 19,24)Foto: Břetislav Tureček

Biblický text: Matouš 19,16-30;
Host pořadu: Jáchym Gondáš, kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce

A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?" 

On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" 

Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe." 

Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?" 

Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." 

Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. 

Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království." 

Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?" 

Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko." 

Na to mu řekl Petr: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy budeme mít?" 

Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole pro mé jméno, stokrát víc dostane a bude mít podíl na věčném životě. Mnozí první budou poslední a poslední první." 

 

O bohatém mladíkovi a o majetku. Biblický text: Matouš 19,16-30. Hostem Petra Vaďury je kazatel sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze Na Topolce Jáchym Gondáš.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas