5. ledna  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků

Blaze muži, který si oblíbil Hospodinův zákon... (Ž 1,1-2) - Foto: Jana Šustová

Blaze muži, který si oblíbil Hospodinův zákon... (Ž 1,1-2)Foto: Jana Šustová

Biblický text: Žalm 1;
Host pořadu: starozákonník Petr Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas,
jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. 

Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. 

 

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků. Biblický text: Žalm 1. Hostem Petra Vaďury je starozákonník Petr Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas