12. ledna  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?

Demonstrace (ilustrační fotografie) - Foto: Filip Jandourek

Demonstrace (ilustrační fotografie)Foto: Filip Jandourek

Biblický text: Žalm 2;
Host pořadu: biblista Petr Chalupa, docent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány?
Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho:
"Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme." 

Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu.
Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem:
"Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!" 

Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.
Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny." 

Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země!
Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním.
Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají! 

 

Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Biblický text: Žalm 2. Hostem Petra Vaďury je biblista Petr Chalupa, docent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas