22. června  2014 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů

Skleněné sošky tří králů (ilustr. foto) - Foto: Fotobanka Stock.xchng

Skleněné sošky tří králů (ilustr. foto)Foto: Fotobanka Stock.xchng

Biblický text: Žalm 22,23-32;
Host pořadu: Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. 

Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! 

Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal. 

Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí. 

Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy. 

Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů. 

Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout. Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová. 

Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení, to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: „To učinil on!“ 

 

Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů. Biblický text: Žalm 22,23-32. Hostem Petra Vaďury je Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas