20. listopadu  2005  rubrika: Ranní slovo

Potřebuje člověk pastýře?

Kalich mi po okraj plníš - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Kalich mi po okraj plníšFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Žalm 23
Host pořadu: Prof. Jan Heller

Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.
Duši mou občerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.
Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům,
pomazuješ olejem hlavy mé,
kalich můj naléváš, až oplývá.
Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově po dlouhé časy. 

 

Potřebuje člověk pastýře? Biblický text: Žalm 23. Host pořadu: Prof. Jan Heller.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas