21. května  2006  rubrika: Ranní slovo

On bude soudit svět spravedlivě

Peter Paul Rubens: Poslední soud (1617) - Foto:  Palais Pinakothek

Peter Paul Rubens: Poslední soud (1617)Foto:  Palais Pinakothek

Biblický text: Žalm 98
Host pořadu: Pavel Hošek

 

Ranní Slovo

Vložit na svůj web

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci,
zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!
Hospodin dal poznat svoji spásu,
zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost,
na své milosrdenství se rozpomenul,
na svou věrnost domu Izraele.
Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.
Hlahol Hospodinu, celá země,
dejte se do plesu, pějte žalmy,
pějte Hospodinu žalmy při citaře,
při citaře nechť zazvučí žalmy;
s doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem!
Ať se moře s tím, co je v něm, rozburácí,
svět i ti, kdo na něm sídlí,
dlaněmi nechť zatleskají řeky,
s nimi ať plesají hory
vstříc Hospodinu, že přichází, aby soudil zemi.
On bude soudit svět spravedlivě
a národy podle práva. 

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas