29. října  2006  rubrika: Ranní slovo

Uzdravení slepého u Jericha

Slepý Bartimaios odhodil plášť a šel k Ježíšovi - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Slepý Bartimaios odhodil plášť a šel k JežíšoviFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Marek 10, 46-52
Host pořadu: Jan Sokol

Přišli do Jericha. A když vycházel Ježíš s učedníky a s velkým zástupem z Jericha, seděl u cesty syn Timaiův, Bartimaios, slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Mnozí ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš se zastavil a řekl: "Zavolejte ho!" I zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš mu řekl: "Co chceš abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím!" Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním. 

 

Uzdravení slepého u Jericha. Biblický text: Marek 10, 46-52. Host pořadu: Jan Sokol.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas