12. listopadu  2006 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Eliáš a vdova ze Sarepty

Eliáš a vdova ze Sarepty - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Eliáš a vdova ze SareptyFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: 1. Královská 17, 8-16
Host pořadu: prof. Jan Heller

I stalo se k Elijášovi slovo Hospodinovo: 

"Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou." 

Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni: "Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil." 

Když ji šla nabrat, zavolal na ni: "Vezmi pro mě prosím s sebou skývu chleba." 

Řekla: "Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme." 

Elijáš jí řekl: "Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: 'Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť.'" 

Šla a udělala, jak Elijáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Elijáše. 

 

Eliáš a vdova ze Sarepty. Biblický text: 1. Královská 17, 8-16. Hostem Petra Vaďury je profesor Jan Heller.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas