3. prosince  2006  rubrika: Ranní slovo

Potvrzení smlouvy s Davidem

Král David

Král David

Biblický text: Jeremjáš 33,19-22
Host pořadu: Profesor Jan Heller

I stalo se slovo Hospodinovo k Jeremjášovi: 

"Toto praví Hospodin: Podaří-li se vám zrušit moji smlouvu se dnem a moji smlouvu s nocí, takže nebude dne ani noci v určený čas, pak bude zrušena i má smlouva s Davidem, mým služebníkem, a nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, i s lévijskými kněžími, mými sluhy. Jak je nesčíslný nebeský zástup a nezměřitelný mořský písek, tak rozmnožím potomstvo Davida, svého služebníka, i lévijců, kteří mi slouží." 

 

Potvrzení smlouvy s Davidem. Biblický text: Jeremjáš 33,19-22. Hostem Petra Vaďury je profesor Jan Heller, biblista, odborník na Starý zákon a religionista.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas