11. března  2007  rubrika: Ranní slovo

O Božích trestech a o neplodném fíkovníku

Podobenství o neplodném fíkovníku - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Podobenství o neplodném fíkovníkuFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Lukáš 13,1 - 9
Host pořadu: biblista Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

O Božích trestech (Lukáš 13, 1 - 6)

Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět?" Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete." 

Podobenství o neplodném fíkovníku (Lukáš 13, 6 - 9)

Potom jim pověděl toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. 

Řekl vinaři: `Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?´ 

On mu odpověděl: `Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit´." 

 

O Božích trestech a o neplodném fíkovníku. Biblický text: Lukáš 13,1 - 9. Host pořadu: biblista Jiří Beneš.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas