1. dubna  2007  rubrika: Ranní slovo

Hymnus na Krista

Bolestný Kristus (malba z Misálu Jana Humpoleckého)

Bolestný Kristus (malba z Misálu Jana Humpoleckého)

Biblický text: Filipským 2, 6 - 11
Host pořadu: prof. Petr Pokorný z Evangelické teologické fakulty

Způsobem bytí byl roven Bohu,
a přece na své rovnosti nelpěl,
nýbrž sám sebe zmařil,
vzal na sebe způsob služebníka,
stal se jedním z lidí.
A v podobě člověka se ponížil,
v poslušnosti podstoupil i smrt,
a to smrt na kříži. 

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše
a dal mu jméno nad každé jméno,
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno
- na nebi, na zemi i pod zemí -
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
Ježíš Kristus jest Pán. 

 

Hymnus na Krista z Filipským 2, 6 - 11 vykládá prof. Petr Pokorný

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas