22. dubna  2007  rubrika: Ranní slovo

Nebeská liturgie

Uctívání Beránka. Mozaika v kostele sv. Antonína v Postupimi-Babelsbergu. Návrh: Egbert Lammers, 1942 - Foto: Karl-Heinz Daum

Uctívání Beránka. Mozaika v kostele sv. Antonína v Postupimi-Babelsbergu. Návrh: Egbert Lammers, 1942Foto: Karl-Heinz Daum

Biblický text: Zjevení Janovo 5, 8 - 14
Host pořadu: Petr Pokorný

A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a čtyřiadvacet starců padlo na kolena před Beránkem; každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu. 

A zpívali novou píseň: "Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí." 

A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a na statisíce; slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení." 

A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: "Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!" 

A ty čtyři bytosti řekly: "Amen"; starci padli na kolena a klaněli se. 

 

Nebeská liturgie

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas