6. května  2007  rubrika: Ranní slovo

Hle, všecko tvořím nové

Vize nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe (Bamberská Apokalypsa)

Vize nového Jeruzaléma sestupujícího z nebe (Bamberská Apokalypsa)

Biblický text: Zjevení Janovo 21, 1-5
Host pořadu: Petr Pokorný

Viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. 

A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. 

A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo." 

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." 

 

Hle, všecko tvořím nové (Zjevení Janovo 21, 1-5)

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas