27. května  2007  rubrika: Ranní slovo

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine!

Mořské ryby - Foto: Jana Šustová

Mořské rybyFoto: Jana Šustová

Biblický text: Žalm 104, 24 - 35
Host pořadu: Jan Heller

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsi učinil moudře; země je plná tvých tvorů. 

Tu je veliké a širé moře: hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých, plují po něm lodě. Vytvořil jsi livjátana, aby v něm dováděl. 

A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm; rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. 

Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí. 

Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. 

Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla. Shlédne na zemi a ta se třese, dotkne se hor a kouří se z nich. 

Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu. 

Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost. Kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou! Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Haleluja. 

 

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Biblický text: Žalm 104,24-35. Hostem Petra Vaďury je profesor Jan Heller.

Vložit na svůj web  | Stáhnout

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas