3. června  2007  rubrika: Ranní slovo

O moudrosti

Moudrost praví: Hraji si na jeho pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny. - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Moudrost praví: Hraji si na jeho pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny.Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Přísloví 8,22-36
Host pořadu: Jan Heller

Moudrost praví: 

Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dříve než co konal odedávna. 

Od věků jsem ustanovena, od počátku, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tůně, když jsem se zrodila, ještě nebyly prameny vodami obtěžkány. 

Když ještě byly hory ponořeny, před pahorky jsem se narodila. Ještě než učinil zemi a všechno kolem a první hroudy pevniny, když upevňoval nebesa, byla jsem při tom, když vymezoval obzor nad propastnou tůní, když seshora zavěšoval mračna, když sílily prameny propastné tůně, když kladl moři jeho meze, aby vody nevystupovaly z břehů, když vymezoval základy země,byla jsem mu věrně po boku, byla jsem jeho potěšením den ze dne a radostně si před ním hrála v každý čas. Hraji si na jeho pevné zemi; mým potěšením je být s lidskými syny. 

Nyní tedy, synové, slyšte mě: Blaze těm, kdo dbají na mé cesty. Slyšte napomenutí a buďte moudří; nevyhýbejte se tomu! Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. 

Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení. Kdo hřeší proti mně, činí násilí své duši; všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. 

 

O moudrosti. Biblický text: Přísloví 8,22-36. Hostem Petra Vaďury je biblista profesor Jan Heller.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas