10. června  2007  rubrika: Ranní slovo

Vzkříšení syna Naimské vdovy

Vzkříšení syna Naimské vdovy - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Vzkříšení syna Naimské vdovyFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Lukáš 7, 11-17
Host pořadu: Pavel Hošek

Ježíš odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci veliký zástup lidí. Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého; byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. 

Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!" 

Přistoupil k márám a dotkl se jich; ti kteří je nesli, se zastavili. Řekl: "Chlapče, pravím ti, vstaň!" 

Mrtvý se posadil a začal mluvit; Ježíš ho vrátil jeho matce. 

Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid". A tato zvěst se rozšířila o něm po celém Judsku a po celém okolí. 

 

Vzkříšení syna Naimské vdovy. Biblický text: Lukáš 7, 11-17. Host pořadu: Pavel Hošek

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas