29. května  2005  rubrika: Ranní slovo

Kdo je a kdo není Ježíšovým učedníkem / Dům na písku a dům na skále

Ježíš s učedníky - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Ježíš s učedníkyFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Matouš 7, 22-28
Host pořadu: Miloš Rejchrt

Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy jim prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.' 

A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký." 

Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákoníci. 

 

Kdo je a kdo není Ježíšovým učedníkem / Dům na písku a dům na skále. Biblický text: Matouš 7, 22-28. Host pořadu: Miloš Rejchrt.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas