12. června  2005  rubrika: Ranní slovo

Tři hosté zvěstují Abrahamovi narození syna

Abraham a jeho tři hosté - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Abraham a jeho tři hostéFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Genesis 18,1-15
Host pořadu: Prof. Jan Heller

I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc sklonil se k zemi a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš." 

Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl: "Rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby." Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. 

Pak se ho otázali: "Kde je tvá žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu." 

I řekl jeden z nich: "Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna." Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. 

Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si: "Když už jsem tak sešlá, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec." 

Tu Hospodin Abrahamovi řekl: "Pročpak se Sára směje a říká: ' Což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?' Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." 

Sára však zapírala: "Nesmála jsem se", protože se bála. On však řekl: "Ale ano, smála ses." 

 

Tři hosté zvěstují Abrahamovi narození syna

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2019 Český rozhlas