4. září  2005  rubrika: Ranní slovo

Odpovědnost za druhé lidi

Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu.Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Ezechiel 33, 7-11
Host pořadu: Pavel Hošek

"Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknu-li o svévolníkovi: "Svévolníku, zemřeš," a ty by nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od své cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil." 

"Ty, lidský synu, slyš. Řekni izraelskému domu: Toto říkáváte: "Lpí na nás naše nevěrnosti a naše hříchy a my pro ně zahyneme. Jak budeme moci žít?" Řekni jim: Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemřel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl živ. Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít dome izraelský?" 

 

Odpovědnost za druhé lidi

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas