23. října  2005 v 07:35  rubrika: Ranní slovo

Příkazy Tóry a jejich význam pro dnešní dobu

Svitek Tóry, Morava?, 19. století, rukopis na pergamenu, dřevěné cívky - Foto: © Židovské muzeum v Praze

Svitek Tóry, Morava?, 19. století, rukopis na pergamenu, dřevěné cívkyFoto: © Židovské muzeum v Praze

Biblický text: Exodus 22,1-5. 20-26
Host pořadu: Biblista prof. Jan Heller

Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbit, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil. Jestliže se to však stane po východu slunce, krev na něm bude lpět. Zloděj musí poskytnout plnou náhradu. Jestliže nic nemá, bude prodán za hodnotu ukradeného. 

Jestliže se u něho vskutku nalezne to, co ukradl, živé, ať je to býk či osel nebo ovce, poskytne dvojnásobnou náhradu. Když někdo nechá spást cizí pole nebo vinici tím, že pustí svůj dobytek, aby se pásl na jiném poli, poskytne náhradu z nejlepšího, co je na jeho poli a na jeho vinici. Když vypukne oheň a zachvátí trní a sežehne pokaždé nebo ještě stojící obilí nebo pole, poskytne ten, kdo požár zavinil, plnou náhradu. 

Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. Žádnou vdovu a sirotka nebudete utiskovat. Jestliže je přece budeš utiskovat a oni budou ke mně úpět, jistě jejich úpění vyslyším. Vzplanu hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich synů sirotci. 

Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý. 

 

Příkazy Tóry a jejich význam pro dnešní dobu. Biblický text: Exodus 22,1-5. 20-26 Hostem Petra Vaďury je biblista profesor Jan Heller.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas