2. září  2007  rubrika: Ranní slovo

Rozdíl mezi Starým a Novým zákonem

Svitek Tóry - Foto: © Židovské muzeum v Praze

Svitek TóryFoto: © Židovské muzeum v Praze

Biblický text: Židům 12, 18-25
Host pořadu: Jiří Beneš

Nestanuli jste jako Izrael před tím, co je hmatatelné: před 'hořícím ohněm, temnotou, mrákotou, bouří, zvukem polnice a před hlasem Božích slov', při němž posluchači prosili, aby toho byli ušetřeni. 

Nemohli totiž snést slova výstrahy: 'Dotkne-li se i jen zvíře té hory, bude ukamenováno.' 

Pohled na to, co viděli, byl tak hrozný, že Mojžíš řekl: 'Třesu se hrůzou a děsem.' 

Vy stojíte před horou Siónem a městem Boha živého, nebeským Jeruzalémem, před nesčetným zástupem andělů a slavnostním shromážděním církve prvorozených, jejichž jména jsou zapsána v nebi, a před Bohem, soudcem všech, a před zesnulými spravedlivými, kteří již dosáhli cíle, a před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy, a před jeho krví, která nás očišťuje, neboť volá naléhavěji než krev Ábelova. Varujte se tedy odmítnout toho, kdo k vám mluví. 

 

Rozdíl mezi Starým a Novým zákonem

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas