23. září  2007  rubrika: Ranní slovo

Oznámení příchodu dne soudu

Kupujíce za peníze nuzné, a chudého za pár střevíců... - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Kupujíce za peníze nuzné, a chudého za pár střevíců...Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Ámos 8, 1-7
Host pořadu: biblista Jiří Beneš

Toto mi ukázal Panovník Hospodin: Hle, koš zralého ovoce. A zeptal se: "Ámosi, co vidíš?" Odpověděl jsem: "Koš zralého ovoce." Hospodin mi řekl: "Izrael, můj lid, je zralý pro konec. Už mu nebudu dál promíjet." V onen den se obrátí chrámové zpěvy v kvílení, je výrok Panovníka Hospodina, mnoho mrtvých těl bude pohozeno na všech místech. Tiše! Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. Říkáte: "Kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí, a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli falešnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, ubožáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadinu." Přísahal Hospodin při sobě, při Pýše Jákobově: Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. 

 

Oznámení příchodu dne soudu. Biblický text: Ámos 8, 1-7. Host pořadu: Jiří Beneš

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas