21. října  2007  rubrika: Ranní slovo

Boj Izraelců s Amalechitskými

Áron a Chúr podepírají Mojžíšovy ruce - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Áron a Chúr podepírají Mojžíšovy ruceFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Exodus 17, 8-13
Host pořadu: Prof. Jan Heller

Tu přitáhl Amálek, aby v Refídimu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi: "Vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce." 

Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš, Áron a Chúr vystopili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael, když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévaly ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj posadil. Áron a Chúr, každý z jedné strany mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. 

 

Boj Izraelců s Amalechitskými. Biblický text: Exodus 17, 8-13. Host pořadu: Prof. Jan Heller.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas