2. prosince  2007  rubrika: Ranní slovo

Přinášejte sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť

Biblický text: Římanům 12, 1-2; 11-14
Host pořadu: Evangelický farář Miloš Rejchrt

Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. 

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. 

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. 

Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. 

Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. 

 

Přinášejte sami sebe jako živou, svatou, Bohu milou oběť. Biblický text: Římanům 12, 1-2; 11-14. Host pořadu: Evangelický farář Miloš Rejchrt.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas