6. ledna  2008  rubrika: Ranní slovo

Tři mudrci

Český betlém M. a A. Jochacy. Konec 20. stol. - Foto: Jana Šustová

Český betlém M. a A. Jochacy. Konec 20. stol.Foto: Jana Šustová

Biblický text: Matouš 2, 1-12
Host pořadu: religionista Pavel Hošek

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 

"Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." 

Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. 

Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: 'A ty Betlémě v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.'" 

Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: 

"Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit." 

Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. 

 

Tři mudrci. Biblický text: Matouš 2, 1-12. Host pořadu: religionista Pavel Hošek.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas