3. dubna  2005 v 07:30  rubrika: Ranní slovo

Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!

Stezku života mi dáváš poznat (Ž 16,11) - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Stezku života mi dáváš poznat (Ž 16,11)Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Žalm 16
Host pořadu: Profesor Jan Heller

Pamětní zápis; Davidův. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! 

Pravím Hospodinu: "Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není." 

Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno: 

"Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými Bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty." 

Hospodin je podíl mně určený, je můj kalich; můj los držíš pevně, Hospodine. 

Měřící provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé! 

Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. 

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. 

Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. 

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho. 

 

Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! Biblický text: Žalm 16. Host pořadu: Profesor Jan Heller

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas