20. ledna  2008  rubrika: Ranní slovo

Druhá ebedská píseň: Služebník je nový Izrael

Hospodinův služebník - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Hospodinův služebníkFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Izajáš 49, 1-6
Host pořadu: Jiří Beneš

Slyšte mě, ostrovy, daleké národy, dávejte pozor! Hospodin mě povolal z života mateřského; od nitra mé matky připomínal moje jméno. Učinil má ústa ostrým mečem, skryl mě ve stínu své ruky. Udělal ze mne výborný ukryl mě ve svém toulci. 

Řekl mi: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." 

Já jsem však řekl: "Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud." A přece: U Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. 

A nyní praví Hospodin, který mě vytvořil jako svého služebníka už v životě matky, abych k němu přivedl Jákoba nazpět, byť i nebyl shromážděn Izrael. Stal jsem se váženým v Hospodinových očích, můj Bůh je záštita moje. 

On dále řekl: "Nestačí, abys byl mým služebníkem, který má pozvednout Jákobovy kmeny a přivést zpátky ty z Izraele, kdo byli ušetřeni; dal jsem tě za světlo pronárodům, aby byl spása má do končin země." 

 

Druhá ebedská píseň: Služebník je nový Izrael. Biblický text: Izajáš 49, 1-6. Host pořadu: Jiří Beneš

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas