6. dubna  2008  rubrika: Ranní slovo

Nové narození

Byli jste vykoupeni převzácnou krví Kristovou - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Byli jste vykoupeni převzácnou krví KristovouFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: První list Petrův 1, 17-25
Host pořadu: Petr Pokorný

Jestliže 'vzýváte jako Otce' toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 

Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. 

Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. Neboť 'všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky'- to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. 

 

Nové narození. Biblický text: První list Petrův 1, 17-25. Hostem Petra Vaďury je Petr Pokorný.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas