29. června  2008  rubrika: Ranní slovo

Vyznání apoštola Petra v Cesareji Filipově

Vyznání apoštola Petra v Cesareji Filipově - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Vyznání apoštola Petra v Cesareji FilipověFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Matouš 16, 13-19
Host pořadu: Prof. Petr Pokorný

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Oni řekli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků." 

Řekne jim: "A za koho mě pokládáte vy?" 

Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." 

Ježíš mu odpověděl: "Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče království nebeského, a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi. 

 

Vyznání apoštola Petra u Cesareje Filipovy. Biblický text: Matouš 16, 13-19. Host pořadu: Prof. Petr Pokorný.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas