28. listopadu  2004  rubrika: Ranní slovo

Druhý příchod Ježíše Krista

Druhý příchod Krista - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Druhý příchod KristaFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Matoušovo evangelium 24, 3-4a.36-44
Host pořadu: Petr Pokorný

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!" Ježíš jim odpověděl: 

"O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete." 

 

 

Druhý příchod Ježíše Krista. Biblický text: Matoušovo evangelium 24, 3-4a.36-44. Host pořadu: Petr Pokorný

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas