10. října  2004  rubrika: Ranní slovo

Uzdravení deseti malomocných

Ježíš a malomocný - Foto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Ježíš a malomocnýFoto: Berna Lopez, www.evangile-et-peinture.org

Biblický text: Lukášovo evangelium 17, 11-19
Host pořadu: Jan Sokol

Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!" Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni. 

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? 18 Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?" Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila." 

 

 

Uzdravení deseti malomocných. Biblický text: Lukášovo evangelium 17, 11-19. Host pořadu: Jan Sokol.

Vložit na svůj web

Autor:  Petr Vaďura

Nové články v rubrice

Mobilní verze | Podmínky užití | English
© 1997-2020 Český rozhlas